fbpx

Hello. Wij zijn SiRCLE!

Op 1 april 2010 richtten Herbert & Bram SiRCLE op met de ambitie om alle aspecten van business- en technologie te combineren en op die manier projecten succesvol op te leveren.

SiRCLE helpt zijn klanten om strategische initiatieven (ten gevolge van dromen of nachtmerries) te realiseren. We doen dit aan de hand van een ruime ervaring in business architectuur (ontwerpen van het projectplan), project management & begeleiding (bouwen van het plan) en change management (alle stakeholders overtuigen van het belang van de verandering). De transformatie die we op deze manier tewerkstelligen moet bovendien duurzaam zijn.

Bovendien is SiRCLE erkend als dienstverlener van de KMO-portefeuille in de pijler (strategisch) advies.

Vaak zien we dat er bij bedrijfsprojecten iets misloopt tussen enerzijds de medewerkers en de processen, en anderzijds de systemen met de reden dat ze te weinig tijd hebben om de verandering goed door te voeren. Daarom implementeert SiRCLE bedrijfsprojecten in een zuivere startup-modus om harmonie te creëren tussen de medewerkers, processen en systemen.

Door het gebruiken van onze methode (methodologie, on-the-job training, coaching) om bedrijfsprojecten te implementeren, zijn bedrijven in staat om deze sneller van start te laten gaan wat resulteert in het sneller genereren van omzet, lagere kosten en een hogere tevredenheid bij de medewerkers.

SiRCLE begeleidt jouw bedrijf van begin af aan met jouw bedrijfsproject(en). De naam SiRCLE staat dan ook voor:

Strategic Initiatives Realised through Change with Long lasting Effect.

Typische SiRCLE profielen.

Bij SiRCLE vind je een aantal specifieke profielen terug met elk hun specialisatie, kennis en kunde. Ervaring, swag, style & cool hebben ze dan weer allemaal.

Wij hanteren dezelfde werkwijze als een architect voor vastgoed. Want alleen met een gestructureerde en planmatige aanpak bereik je resultaten. Net zoals een architect luisteren we dus eerst naar uw verhaal, schetsen een model, tekenen de lijnen uit en bouwen we een verkoopproces.

Een business analist (BA) is iemand die fungeert als schakel tussen de business requirements (de opdrachtgever) en de oplossing (het ontwikkelingsteam). Een business analist identificeert, analyseert en specificeert de requirements van zowel de business als de opdrachtgever en communiceert deze als bruikbare informatie naar het projectteam, (software)leverancier of outsourcer. Vaak is ict hierbij een belangrijk onderdeel.

De business analist identificeert met andere woorden de scope en doelen van een project; hij analyseert, vertaalt en identificeert de behoeften van de stakeholders middels interviews of andere vormen van communicatie. Daarnaast valideert de business analist de business requirements, bouwt hij datamodellen, modelleert de data en business processen en ontwikkelt een oplossing die wordt gepresenteerd en doorvertaald naar bruikbare specificaties voor ontwikkelaars.

Als project manager of project leider ben je de m/v/x die het overzicht bewaart over een welbepaald project met een vooraf omschreven doel of eindresultaat. Een PM/PL is goed in coachen, heeft een brede kennis van je vakgebied én sterke analytische skills.

Project managers werken in diverse sectoren en vakgebieden: van de ICT- tot de bouwsector, en van HR tot marketing. Afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is, kan het zijn dat je een project moet leiden waarbij een nieuw softwarepakket moet worden geïmplementeerd binnen een bedrijf of dat je zelf de verantwoordelijkheid draagt voor het realiseren van een bouwproject.

Een programma bestaat uit meerdere aan elkaar gerelateerde projecten. Het draait bij al die afzonderlijke projecten om het realiseren van een concreet en afgerond product. Bij een programma draait het om een of meerdere complexe doelstellingen die behaald moeten worden.

Een vast gegeven is dat de doelstelling niet behaald kan worden dankzij slechts één project: er zijn meerdere, aan elkaar gerelateerde projecten nodig om die grotere doelstelling te behalen. Precies daarom is er een programmamanager nodig: iemand die ervoor zorgt dat al die projecten samen leiden tot het behalen van de centrale, overall doelstelling.

De Scrum Master (verder SM genoemd) is de dienende leader en de coach van het scrum team.

De SM ondersteunt het scrum team bij de toepassing van de Agile-processen.
De SM ondersteunt het scrum team in zijn ontwikkelingsopdracht en bij het oplossen van incidenten. De SM ondersteunt het scrum team bij het uitschakelen van blokkerende elementen en bevordert de dynamiek van het scrum team om het performant en autonoom te maken (in zijn interne organisatie en zijn intern beheer) op grond van de Agile-praktijk.

De SM helpt het scrum team bij het versterken van de regels van de Agile-processen en de afspraken die het scrum team bepaalt. De SM helpt bij het tot stand komen van een zeer performant scrum team door het scrum team ertoe aan te zetten initiatieven te nemen ter bevordering van de dynamiek, de teamgeest en de prestaties. De SM oefent de fundamentele sleutelrol uit van mentor in het scrum team, in het beheer van de interpersoonlijke conflicten en in de ontwikkelingsmogelijkheden vanelk individu.

De product owner (oftewel PO) vertegenwoordigt het klantenbelang, werkt samen met het ontwikkelteam & scrum master en beheert de product backlog.

1. Vertegenwoordigen van het klantbelang
De PO is altijd één persoon en kan mogelijk de klant of de opdrachtgever zélf zijn. Het belangrijkste is dat de belangen van de klant goed zijn vertegenwoordigd. Samenwerking met verschillende stakeholders is daarom erg belangrijk. Het is de verantwoordelijkheid van de Product Owner om in de juiste frequentie contact te onderhouden met elke stakeholder. Zo zorgt de Product Owner dat hij of zij aan het Development Team kan vertellen wat waarde is.

2. Samenwerken met het ontwikkelteam en de Scrum Master
Het samenwerken en communiceren met het ontwikkelteam en de Scrum Master is van groot belang. Als je de Product Owner rol op je neemt bepaal je namelijk “wat” er moet worden gedaan, maar laat je het ontwikkelteam volledig vrij in “hoe” dit wordt gerealiseerd. Het ontwikkelteam is dus een zelforganiserend team. Het wordt niet aanbevolen om als Product Owner óók onderdeel te zijn van het Development Team. Dit is voor veel Product Owners erg wennen, zeker als men vroeger zelf projectleider is geweest. Een projectleider bepaalt meestal namelijk naast “wat” er moet gebeuren ook “hoe” het gebeurt én wie wat doet. Het is van belang dat zowel de organisatie als de externe betrokkenen respecteren dat de Product Owner beslissingen neemt. Door de keuzes bij één persoon te leggen, is er meer focus en zorg je er voor dat “de trein dóór blijft rijden”. Je verzandt niet in eindeloze discussies over wie wat belangrijk vindt en wat de uiteindelijke vervolgkeuzes zijn.

3. Beheren van de Product Backlog
De Product Owner prioriteert de Product Backlog en bepaalt de volgorde waarin de items moeten worden opgepakt. De belangrijkste wensen staan altijd bovenaan, omdat deze de grootste waarde opleveren voor de uiteindelijke gebruikers van het eindproduct. Het beheer van de Product Backlog bestaat niet alleen uit het rangschikken naar prioriteit, ook het duidelijk omschrijven van de items is een belangrijke taak. Een goede omschrijving van de items op de Product Backlog zorgt ervoor dat het projectteam ze begrijpt en kan oppakken. Product Backlog items worden vaak geschreven in het “user story” formaat.

Een business process manager evalueert, ontwerpt, voert uit, meet, bewaakt en controleert bedrijfsprocessen. Managers zorgen ervoor dat de resultaten van bedrijfsprocessen in overeenstemming zijn met de strategische doelen van een organisatie.

Digitale transformatie is de diepgaande en versnellende transformatie van zakelijke activiteiten, processen, competenties en bedrijfsmodellen om de wijzigingen en opportuniteiten die worden veroorzaakt door – het gebruik van – digitale technologieën, evenals hun impact doorheen de maatschappij, te kunnen aanwenden op een strategische en geprioriteerde manier.

Een business transformation manager is verantwoordelijk voor het identificeren van mogelijke kansen binnen een bedrijf en het implementeren van processen om de prestaties te optimaliseren.