Wat is het verschil tussen een business architect en een enterprise architect?

Business architect vs. Enterprise architect: 8 belangrijke verschillen die je moet weten

In bedrijven kom je vaak architecten tegen. Ze zijn uiteraard niet betrokken bij het ontwerpen van het nieuwe hoofdkantoor. Het gaat over Business en Enterprise architecten. Maar wat doen deze nu eigenlijk en vooral, bij welke architect kan jouw organisatie het meeste baat bij hebben?

 

Waarom zijn architecten nodig in jouw organisatie? 

Architecten zijn in ondernemingen verantwoordelijk om data vorm te geven en te analyseren met als doel veranderingen aan te sturen. Via een vooraf bepaalde scope begeleiden ze de onderneming met als doel de vooropgestelde bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Waar zit dan het verschil tussen de business architecten en enterprise architecten?

Business Architecture is de verzameling van activiteiten die de werking van bestaande bedrijfsfuncties analyseren en structureel verbeteren. Wanneer er problemen opduiken in de organisatie kunnen deze aangepakt worden aan de hand van deze analyses.

Daarnaast zorgt een Business Architect ervoor dat nieuwe bedrijfsfuncties ontwikkeld worden in lijn met de strategie en visie van het bedrijf.

Deze functie heeft dus als doel om bedrijfsoplossingen en organisatieveranderingen door te voeren om uiteindelijk de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Dit hoeft niet per se gelinkt te zijn aan IT projecten.


Enterprise Architecture is dan weer een proces om een holistische, top-down kijk op structuren en systemen te bieden en de IT van het bedrijf af te stemmen op de strategische visie.

Deze functie heeft als doel om de organisatorische effecten te verbeteren. Dit kan door de productiviteit, flexibiliteit en tijdigheid van producten & diensten , inkomstengroei en kostenvermindering te optimaliseren. Deze processen zijn vaak wel IT gedreven.

Zo hebben we meteen het belangrijkste verschil benoemd. Business Architecten werken eerder aan de business kant van de organisatie, terwijl Enterprise architecten opereren vanuit de IT kant van de organisatie.

 

Waarop focust een architect? 

Nu het duidelijk is dat een business architect eerder vanuit de business opereert en de enterprise architect vanuit IT, kunnen we de verschillende focusdomeinen verder gaan uitspitten

Verschil

1. Het proces

Business Architect

Het proces waarbij de strategische doelstelling van de organisatie op elkaar worden afgestemd om tot een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering te komen. 

Enterprise Architect

Het proces waarbij de organisatie de IT-infrastructuur standaardiseert en organiseert om aan de bedrijfsvereisten te voldoen. 

2. Het doel

Door veranderingen en verbeteringen de bedrijfsprocessen en -functies afstemmen op de te realiseren bedrijfsstrategie.

Een kader, hulpmiddelen en perspectieven bieden voor de gebruikte systemen om het bedrijf van zijn huidige positie naar de gewenste positie te brengen. 

3. Structuur

Het plannen, coördineren en implementeren van bedrijfsdoelstellingen.

Het ontwerpen van bedrijfsinfrastructuur en organisatiestructuur op basis van visie, functie en strategische intentie. 

4. Voordelen

Het verminderen van cyclustijden van processen en operationele kosten, het verhogen van prestaties, enz. 

Het verminderen van redundantie, complexiteit, informatiesilo’s en bedrijfsrisico’s in verband met IT-investeringen.

5. Waarom?

Het optimaal functioneren van verschillende processen van de organisatie, zowel binnen als buiten de onderneming. 

De systemen van de organisatie ontwikkelen met een focus op de bedrijfsstrategie. 

6. Verantwoordelijkheden

Het verduidelijken van het doel van de onderneming, het bijstaan van teamleiders om ervoor te zorgen dat middelen worden toegewezen zoals nodig, planning en verbetering voor het optimaliseren van het bedrijf, enz. 

Het toezicht op, het verbeteren en upgraden van bedrijfsdiensten, software en hardware, het ontwikkelen van gegevensmodules, het geven van begeleiding aan nieuwe gebruikers, enz. 

7. Kortom

Gericht op wat het bedrijf doet.

Gericht op wat het bedrijf weet. 

Wat is het verschil tussen business architecten en analisten?

“En wat dan met Business Analisten? Hebben zij dan niet hetzelfde takenpakket als een Business Analisten?”

Goede vraag, beste lezer, al zeg ik het zelf. Het antwoord is eigenlijk gemakkelijk uit te leggen als we deze architecten vergelijken met hun tegenhangers in de bouwsector. 

 

De Business Architect wordt vaak vergeleken met de architect. Hij weet alles van het hoe en het waarom van constructie, omgeving en materialen.

 

De Business Analyst is in deze vergelijking dan vaak de binnenhuisarchitect. Die zorgt voor de concrete invulling en indeling van een specifieke ruimte, zodat die beantwoord aan de verwachtingen van de architect en de opdrachtgever.

Hebben we een business architect nodig in onze organisatie?

De volgende scenario’s illustreren telkens situaties waarin een bedrijf beter af zou zijn met (een tijdelijke) business architect:

Scenario 1:

Je hebt als CEO een geweldige strategie van een top adviesbureau en alles wat je organisatie doet is afgestemd op die strategie. Echter lijkt niets écht goed te werken. Er is onenigheid onder je medewerkers, de organisatie bereikt haar doelstellingen niet en verliest terrein op de concurrentie, en de toegang tot kapitaal komt onder druk te staan.

Scenario 2:

Je organisatie heeft een concurrent overgenomen en het IT-team opgedragen om de activiteiten van het overgenomen bedrijf over te zetten op jouw technologieplatform. Dat resulteert in sterk  uiteenlopende budget- en tijdsinschattingen, change requests, en al dan niet verplichte aanpassingen in de manier van werken van de overgenomen organisatie, en potentiële marketing- en juridische gevolgen voor het aanbod aan de bestaande klanten.

Scenario 3:

Je organisatie wil een nieuw ERP-systeem implementeren. Je beseft na grondig marktonderzoek dat je moet kiezen tussen dure aanpassingen om uw bestaande manier van zakendoen te ondersteunen, het aannemen van de “out-of-the-box” functionaliteit en je organisatie aan te passen aan deze manier van werken, of het implementeren en onderhouden van een hybride oplossing.

Scenario 4:

Concurrenten betreden je markt en eten langzaam maar zeker jouw marktaandeel op.

VUCA?

Bovenstaande scenario’s zijn typisch voor organisaties in onze huidige VUCA context (volatility, uncertainty, complexity and anxiety). In een statische, onveranderlijke omgeving, met onbelemmerde toegang tot relevante informatie en een onbeperkt budget en onbeperkte time to market, zouden beslissingen en het beheer van de daaruit voortvloeiende inspanningen gemakkelijk zijn. Dat is echter nooit het geval in de realiteit. Dergelijke beslissingen op elkaar afstemmen vereist dan ook een brede kijk op de organisatie, een grondig begrip van de activiteiten en van de functionele afdelingen (bijv. verkoop, marketing, productie, HR, IT), en een professioneel  zakelijk oordeel. Een business architect kan je daarbij helpen.

Na deze blog niet 100% zeker over welk profiel jouw onderneming nodig heeft? Neem contact op met onze Expert Herbert! 

In dit artikel

Meer inspirerende blogs

Kom naar het gratis
Open SiRCLE event

Een mix van klantencases,
inspiratie uit lopende projecten,
netwerken met klanten en consultants
bij een hapje en drankje.

13 juni maart 2024 – 19:00 – 21:30
Download jouw zomerlectuur nu gratis en lees alles over de 11 grootste mythes over change management.

Stay in the SiRCLE

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang elke maand enkele referenties en inspiratie voor jouw volgende veranderingsproject. 

SiRCLE maakt gebruik van cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Door onze website te gebruiken, stem je in met alle cookies in overeenstemming met onze Cookie Policy