PMO (Project Management Office)

Een PMO (Project Management Office) ondersteunt en faciliteert projecten en programma's binnen de organisatie, waarbij hij/zij best practices, processen en rapportage implementeert.

Een dag in het leven van een SiRCLE PMO (Project Management Office)

Een PMO is verantwoordelijk voor het ondersteunen en faciliteren van projectmanagementactiviteiten binnen een organisatie. Ze werken nauw samen met projectmanagers en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat projecten effectief worden gepland, gecoördineerd en beheerd. Het PMO stelt richtlijnen, processen en standaarden op voor projectmanagement en bewaakt de voortgang van projecten. Ze bieden ook rapportage en communicatieondersteuning aan belanghebbenden en dragen bij aan de continue verbetering van projectmanagementpraktijken.

Wat je doet

 • Je ontwikkelt en implementeert projectmanagementstandaarden, -processen en -tools binnen de organisatie.
 • Je ondersteunt projectmanagers en teams bij het opstellen van projectplannen, het beheren van risico's en het rapporteren over de voortgang.
 • Je zorgt voor de samenhang en afstemming van projecten binnen het portfolio.
 • Je houdt toezicht op de uitvoering van projecten en stuurt bij waar nodig om de projectdoelen te bereiken.
 • Je analyseert projectgegevens en rapporteert over de prestaties en status van het projectportfolio aan het management.
 • Je fungeert als een centraal aanspreekpunt voor projectmanagementvragen en ondersteuning.
 • Je evalueert projectresultaten en lessons learned om best practices en continue verbeteringen te bevorderen.

Wat je kent en kunt

 • Projectmanagementvaardigheden: Een grondig begrip van projectmanagementmethodologieën, -technieken en -tools, en het vermogen om deze toe te passen in de praktijk.
 • Analytisch denken: Het vermogen om complexe projectgegevens te analyseren, trends en patronen te identificeren en bruikbare inzichten te verkrijgen.
 • Organisatorische vaardigheden: Het vermogen om projecten effectief te plannen, te organiseren en te beheren, en ervoor te zorgen dat projectdoelen worden behaald binnen de gestelde tijdlijnen en budgetten.
 • Communicatieve vaardigheden: Het vermogen om effectief te communiceren met belanghebbenden op verschillende niveaus en om informatie duidelijk en beknopt over te brengen.
 • Probleemoplossend vermogen: Het vermogen om problemen te identificeren, alternatieve oplossingen te bedenken en beslissingen te nemen om projectrisico's te beheersen.

Ontdek referenties waarbij een SiRCLE PMO (Project Management Office) het verschil maakte

Kan jouw projectteam een PMO (Project Management Office) gebruiken?

Elke uitdaging is uniek, onze aanpak is maatwerk. Wij luisteren graag naar jouw specifieke eisen om de best mogelijke expert voor te stellen

Andere project- en interim management profielen bij SiRCLE

Een business analist analyseert bedrijfsprocessen en data om waardevolle inzichten te leveren en oplossingen te identificeren die de organisatie helpen groeien.

Een business architect ontwerpt de blauwdruk van de bedrijfsstrategie en -structuur, waarbij hij/zij de missie van de organisatie vertaalt naar concrete doelen en actieplannen.

Een change manager begeleidt organisatorische veranderingen, waarbij hij/zij de impact op mensen en processen beheert en een soepele transitie faciliteert.

Een digital transformation manager leidt de digitale transformatie-inspanningen van de organisatie, waarbij hij/zij innovatieve technologieën en strategieën implementeert om concurrentievoordeel te behalen.

Een enterprise architect ontwerpt de IT-infrastructuur en -systemen van een organisatie op een holistische manier, zodat ze goed op elkaar aansluiten en de bedrijfsdoelen ondersteunen.

Een functioneel analist analyseert de behoeften van gebruikers en vertaalt deze naar duidelijke specificaties voor software- en systeemontwikkeling.

Een go-2-market manager ontwikkelt en implementeert strategieën om producten en diensten succesvol op de markt te brengen en nieuwe kansen te benutten.

Een incident manager coördineert de reactie op incidenten en zorgt ervoor dat de juiste maatregelen worden genomen om de impact te minimaliseren en snel te herstellen.

Een proces analyst analyseert bedrijfsprocessen om inefficiënties te identificeren en optimalisatievoorstellen te doen voor verbeterde prestaties.

Een product owner is verantwoordelijk voor het definiëren van de productvisie, het prioriteren van taken en het waarborgen van de maximale waarde van het product voor de klanten.

Een program manager beheert complexe programma's, stuurt verschillende projecten aan en zorgt ervoor dat ze naadloos samenwerken om strategische doelstellingen te bereiken.

Een project manager leidt succesvolle projecten van begin tot eind, waarbij hij/zij teams motiveert en doelen behaalt binnen de gestelde tijd en budgetten.

Een recruitment consultant helpt organisaties bij het vinden van de juiste talenten door effectieve wervingsstrategieën te ontwikkelen en kandidaten te matchen met passende functies.

Een scrum master faciliteert het Scrum-proces, stimuleert zelforganisatie binnen het team en zorgt voor een vlotte en effectieve ontwikkeling van producten.

Een service delivery manager zorgt ervoor dat diensten aan klanten worden geleverd volgens overeengekomen SLA's en KPI's, waarbij hij/zij de klanttevredenheid en operationele efficiëntie bewaakt.

Kan jouw projectteam een PMO (Project Management Office) gebruiken?

Elke uitdaging is uniek, onze aanpak is maatwerk. Wij luisteren graag naar jouw specifieke eisen om de best mogelijke expert voor te stellen

Download jouw zomerlectuur nu gratis en lees alles over de 11 grootste mythes over change management.

Stay in the SiRCLE

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang elke maand enkele referenties en inspiratie voor jouw volgende veranderingsproject. 

SiRCLE maakt gebruik van cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Door onze website te gebruiken, stem je in met alle cookies in overeenstemming met onze Cookie Policy