Business analist

Een business analist analyseert bedrijfsprocessen en data om waardevolle inzichten te leveren en oplossingen te identificeren die de organisatie helpen groeien.

Een dag in het leven van een SiRCLE Business analist

Een business analist (BA) is iemand die fungeert als schakel tussen de business requirements (de opdrachtgever) en de oplossing (het ontwikkelingsteam). Een business analist identificeert, analyseert en specificeert de requirements van zowel de business als de opdrachtgever en communiceert deze als bruikbare informatie naar het projectteam, (software)leverancier of outsourcer. Vaak is ict hierbij een belangrijk onderdeel.

De business analist identificeert met andere woorden de scope en doelen van een project; hij analyseert, vertaalt en identificeert de behoeften van de stakeholders middels interviews of andere vormen van communicatie. Daarnaast valideert de business analist de business requirements, bouwt hij datamodellen, modelleert de data en business processen en ontwikkelt een oplossing die wordt gepresenteerd en doorvertaald naar bruikbare specificaties voor ontwikkelaars.

Wat je doet

 • Je analyseert bedrijfsprocessen en verzamelt vereisten van belanghebbenden om oplossingen voor bedrijfsuitdagingen te bieden.
 • Je interpreteert en valideert data om waardevolle inzichten te verkrijgen en aanbevelingen te doen ter ondersteuning van besluitvorming.
 • Je stelt duidelijke en begrijpelijke rapporten op om bevindingen te presenteren aan het management.
 • Je werkt nauw samen met belanghebbenden om bedrijfsbehoeften te begrijpen en deze te vertalen naar bruikbare oplossingen.
 • Je identificeert en analyseert potentiële verbeteringen in bedrijfsprocessen en systemen om de efficiëntie en effectiviteit te vergroten.
 • Je helpt bij het opstellen van projectplannen en zorgt voor een goede afstemming tussen verschillende teams en afdelingen.
 • Je blijft op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van business analyse en past deze toe in jouw werk.

Wat je kent en kunt

 • Analytisch vermogen: Een businessanalist moet in staat zijn om complexe problemen te analyseren en te begrijpen. Ze moeten in staat zijn om gegevens te verzamelen, te organiseren en te interpreteren om zinvolle inzichten te verkrijgen. Een sterk analytisch vermogen stelt hen in staat om zakelijke behoeften en kansen te identificeren.
 • Communicatievaardigheden: Effectieve communicatie is essentieel voor een businessanalist. Ze moeten in staat zijn om te luisteren naar belanghebbenden, duidelijke vragen te stellen, informatie te presenteren en te rapporteren op een manier die begrijpelijk is voor verschillende doelgroepen. Goede communicatie helpt hen om betrokkenen te betrekken, begrip te krijgen van vereisten en consensus te bereiken.
 • Domeinkennis: Een businessanalist moet bekend zijn met het specifieke domein of de branche waarin ze werken. Ze moeten begrijpen hoe bedrijfsprocessen werken, welke uitdagingen en kansen er spelen, en welke best practices er in dat domein worden gebruikt. Domeinkennis helpt hen om betere analyses en aanbevelingen te maken die aansluiten bij de behoeften van de organisatie.
 • Probleemoplossend vermogen: Businessanalisten worden vaak geconfronteerd met complexe problemen en uitdagingen. Ze moeten in staat zijn om creatieve oplossingen te bedenken en alternatieven te evalueren. Een goed probleemoplossend vermogen stelt hen in staat om verschillende perspectieven te overwegen, risico's te beoordelen en de beste aanpak te bepalen om zakelijke doelstellingen te bereiken.
 • Stakeholdermanagement: Als businessanalist moet je kunnen omgaan met verschillende belanghebbenden, zoals managers, gebruikers, IT-teams en externe leveranciers. Het is belangrijk om relaties op te bouwen, verwachtingen te beheren en samenwerking te bevorderen. Stakeholdermanagement helpt bij het verkrijgen van input, het verkrijgen van draagvlak voor veranderingen en het creëren van een positieve werkomgeving.


Deze experts kunnen je alles over vertellen over hun ervaringen als Business analist

William Mennen
William Mennen
Herbert
Herbert Van de Poel

Ontdek referenties waarbij een SiRCLE Business analist het verschil maakte

ICMM20220905
Digitale transformatie naar O365 bij ICMM-CIMM
vdab
Migratie van de HR administratie van VDAB naar gecentraliseerde Vlaamse Overheidsdienst

Kan jouw projectteam een Business analist gebruiken?

Elke uitdaging is uniek, onze aanpak is maatwerk. Wij luisteren graag naar jouw specifieke eisen om de best mogelijke expert voor te stellen

Andere project- en interim management profielen bij SiRCLE

Een business architect ontwerpt de blauwdruk van de bedrijfsstrategie en -structuur, waarbij hij/zij de missie van de organisatie vertaalt naar concrete doelen en actieplannen.

Een change manager begeleidt organisatorische veranderingen, waarbij hij/zij de impact op mensen en processen beheert en een soepele transitie faciliteert.

Een digital transformation manager leidt de digitale transformatie-inspanningen van de organisatie, waarbij hij/zij innovatieve technologieën en strategieën implementeert om concurrentievoordeel te behalen.

Een enterprise architect ontwerpt de IT-infrastructuur en -systemen van een organisatie op een holistische manier, zodat ze goed op elkaar aansluiten en de bedrijfsdoelen ondersteunen.

Een functioneel analist analyseert de behoeften van gebruikers en vertaalt deze naar duidelijke specificaties voor software- en systeemontwikkeling.

Een go-2-market manager ontwikkelt en implementeert strategieën om producten en diensten succesvol op de markt te brengen en nieuwe kansen te benutten.

Een incident manager coördineert de reactie op incidenten en zorgt ervoor dat de juiste maatregelen worden genomen om de impact te minimaliseren en snel te herstellen.

Een PMO (Project Management Office) ondersteunt en faciliteert projecten en programma's binnen de organisatie, waarbij hij/zij best practices, processen en rapportage implementeert.

Een proces analyst analyseert bedrijfsprocessen om inefficiënties te identificeren en optimalisatievoorstellen te doen voor verbeterde prestaties.

Een product owner is verantwoordelijk voor het definiëren van de productvisie, het prioriteren van taken en het waarborgen van de maximale waarde van het product voor de klanten.

Een program manager beheert complexe programma's, stuurt verschillende projecten aan en zorgt ervoor dat ze naadloos samenwerken om strategische doelstellingen te bereiken.

Een project manager leidt succesvolle projecten van begin tot eind, waarbij hij/zij teams motiveert en doelen behaalt binnen de gestelde tijd en budgetten.

Een recruitment consultant helpt organisaties bij het vinden van de juiste talenten door effectieve wervingsstrategieën te ontwikkelen en kandidaten te matchen met passende functies.

Een scrum master faciliteert het Scrum-proces, stimuleert zelforganisatie binnen het team en zorgt voor een vlotte en effectieve ontwikkeling van producten.

Een service delivery manager zorgt ervoor dat diensten aan klanten worden geleverd volgens overeengekomen SLA's en KPI's, waarbij hij/zij de klanttevredenheid en operationele efficiëntie bewaakt.

Kan jouw projectteam een Business analist gebruiken?

Elke uitdaging is uniek, onze aanpak is maatwerk. Wij luisteren graag naar jouw specifieke eisen om de best mogelijke expert voor te stellen

Download jouw zomerlectuur nu gratis en lees alles over de 11 grootste mythes over change management.

Stay in the SiRCLE

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang elke maand enkele referenties en inspiratie voor jouw volgende veranderingsproject. 

SiRCLE maakt gebruik van cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Door onze website te gebruiken, stem je in met alle cookies in overeenstemming met onze Cookie Policy