Proces analyst

Een proces analyst analyseert bedrijfsprocessen om inefficiënties te identificeren en optimalisatievoorstellen te doen voor verbeterde prestaties.

Een dag in het leven van een SiRCLE Proces analyst

De process analyst of procesanalist evalueert, ontwerpt, voert uit, meet, bewaakt en controleert bedrijfsprocessen. Zij kunnen er mee voor zorgen dat de resultaten van bedrijfsprocessen in overeenstemming zijn met de strategische doelen van een organisatie.

Wat je doet

 • Je analyseert bedrijfsprocessen om inefficiënties en knelpunten te identificeren en kansen voor verbetering te ontdekken.
 • Je verzamelt gegevens en voert gedetailleerde procesevaluaties uit om de prestaties te meten en te optimaliseren.
 • Je documenteert procesflows en -procedures om een duidelijk beeld te geven van de huidige en gewenste situatie.
 • Je werkt samen met belanghebbenden om procesverbeteringen te identificeren en te implementeren.
 • Je analyseert de impact van proceswijzigingen en zorgt voor een soepele implementatie.
 • Je traint medewerkers in nieuwe processen en zorgt voor de juiste documentatie en handleidingen.
 • Je monitort de effectiviteit van procesverbeteringen en doet aanbevelingen voor verdere optimalisatie.

Wat je kent en kunt

 • Procesanalyse: Een procesanalist moet in staat zijn om bedrijfsprocessen te analyseren en te begrijpen. Ze moeten in staat zijn om processen te identificeren, documenteren en evalueren om inefficiënties te vinden en mogelijkheden voor verbetering te ontdekken.
 • Dataverzameling en -analyse: Een procesanalist moet in staat zijn om relevante gegevens te verzamelen en te analyseren om inzicht te krijgen in de prestaties van processen. Ze moeten in staat zijn om gegevens te interpreteren en bruikbare aanbevelingen te doen voor procesoptimalisatie.
 • Probleemoplossing: Een procesanalist moet vaardig zijn in het identificeren en oplossen van problemen in bedrijfsprocessen. Ze moeten in staat zijn om knelpunten en inefficiënties te herkennen en effectieve oplossingen te bedenken om de processen te verbeteren.
 • Communicatievaardigheden: Een procesanalist moet in staat zijn om effectief te communiceren met belanghebbenden op verschillende niveaus van de organisatie. Ze moeten in staat zijn om complexe informatie duidelijk te communiceren en de samenwerking met belanghebbenden te vergemakkelijken.
 • Projectmanagementvaardigheden: Vaak werkt een procesanalist aan verbeteringsprojecten. Daarom is het belangrijk dat ze sterke projectmanagementvaardigheden hebben, waaronder het plannen, beheren van middelen en het bewaken van de voortgang van projecten.

Deze experts kunnen je alles over vertellen over hun ervaringen als Proces analyst

Foto Luc Gyns
Luc Gyns

Ontdek referenties waarbij een SiRCLE Proces analyst het verschil maakte

Compass Header Image
Reconnect – Recommerce Go-To-Market bij Compass Group
brands-people-Ax8IA8GAjVg-unsplash (1)
Procesgericht leren denken bij Vlaamse Overheid

Kan jouw projectteam een Proces analyst gebruiken?

Elke uitdaging is uniek, onze aanpak is maatwerk. Wij luisteren graag naar jouw specifieke eisen om de best mogelijke expert voor te stellen

Andere project- en interim management profielen bij SiRCLE

Een business analist analyseert bedrijfsprocessen en data om waardevolle inzichten te leveren en oplossingen te identificeren die de organisatie helpen groeien.

Een business architect ontwerpt de blauwdruk van de bedrijfsstrategie en -structuur, waarbij hij/zij de missie van de organisatie vertaalt naar concrete doelen en actieplannen.

Een change manager begeleidt organisatorische veranderingen, waarbij hij/zij de impact op mensen en processen beheert en een soepele transitie faciliteert.

Een digital transformation manager leidt de digitale transformatie-inspanningen van de organisatie, waarbij hij/zij innovatieve technologieën en strategieën implementeert om concurrentievoordeel te behalen.

Een enterprise architect ontwerpt de IT-infrastructuur en -systemen van een organisatie op een holistische manier, zodat ze goed op elkaar aansluiten en de bedrijfsdoelen ondersteunen.

Een functioneel analist analyseert de behoeften van gebruikers en vertaalt deze naar duidelijke specificaties voor software- en systeemontwikkeling.

Een go-2-market manager ontwikkelt en implementeert strategieën om producten en diensten succesvol op de markt te brengen en nieuwe kansen te benutten.

Een incident manager coördineert de reactie op incidenten en zorgt ervoor dat de juiste maatregelen worden genomen om de impact te minimaliseren en snel te herstellen.

Een PMO (Project Management Office) ondersteunt en faciliteert projecten en programma's binnen de organisatie, waarbij hij/zij best practices, processen en rapportage implementeert.

Een product owner is verantwoordelijk voor het definiëren van de productvisie, het prioriteren van taken en het waarborgen van de maximale waarde van het product voor de klanten.

Een program manager beheert complexe programma's, stuurt verschillende projecten aan en zorgt ervoor dat ze naadloos samenwerken om strategische doelstellingen te bereiken.

Een project manager leidt succesvolle projecten van begin tot eind, waarbij hij/zij teams motiveert en doelen behaalt binnen de gestelde tijd en budgetten.

Een recruitment consultant helpt organisaties bij het vinden van de juiste talenten door effectieve wervingsstrategieën te ontwikkelen en kandidaten te matchen met passende functies.

Een scrum master faciliteert het Scrum-proces, stimuleert zelforganisatie binnen het team en zorgt voor een vlotte en effectieve ontwikkeling van producten.

Een service delivery manager zorgt ervoor dat diensten aan klanten worden geleverd volgens overeengekomen SLA's en KPI's, waarbij hij/zij de klanttevredenheid en operationele efficiëntie bewaakt.

Kan jouw projectteam een Proces analyst gebruiken?

Elke uitdaging is uniek, onze aanpak is maatwerk. Wij luisteren graag naar jouw specifieke eisen om de best mogelijke expert voor te stellen

Download jouw zomerlectuur nu gratis en lees alles over de 11 grootste mythes over change management.

Stay in the SiRCLE

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang elke maand enkele referenties en inspiratie voor jouw volgende veranderingsproject. 

SiRCLE maakt gebruik van cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Door onze website te gebruiken, stem je in met alle cookies in overeenstemming met onze Cookie Policy