Change manager

Een change manager begeleidt organisatorische veranderingen, waarbij hij/zij de impact op mensen en processen beheert en een soepele transitie faciliteert.

Een dag in het leven van een SiRCLE Change manager

Een change manager (of transformatie manager) is verantwoordelijk voor het identificeren van mogelijke vebeteropportuniteiten binnen een bedrijf en het implementeren van de structuur en organisatie om deze veranderingen ingang te laten vinden in de organisatie en bij de medewerkers. En dat op een zo efficiënt mogelijke manier.

Wat je doet

 • Je ontwikkelt veranderingsstrategieën en -plannen om organisatorische veranderingen succesvol te implementeren.
 • Je analyseert de impact van veranderingen op medewerkers en identificeert mogelijke weerstandspunten.
 • Je communiceert helder en overtuigend over de voordelen van verandering en helpt medewerkers de verandering te omarmen.
 • Je coördineert en faciliteert trainingen en workshops om medewerkers te ondersteunen bij het aanpassen aan de nieuwe situatie.
 • Je houdt de voortgang van veranderingsinitiatieven bij en past plannen aan indien nodig.
 • Je werkt samen met belanghebbenden en leiders om draagvlak te creëren voor verandering en weerstand te overwinnen.
 • Je evalueert de resultaten van veranderingsinspanningen en rapporteert over de impact op de organisatie.

Wat je kent en kunt

 • Verandermanagement: Een change manager moet een diepgaand begrip hebben van verandermanagementprincipes, -methoden en -technieken. Ze moeten in staat zijn om veranderingen te plannen, te organiseren en te implementeren op een manier die de impact op de organisatie en haar medewerkers minimaliseert. Ze moeten strategieën kunnen ontwikkelen om weerstand tegen verandering te overwinnen en de acceptatie en betrokkenheid van medewerkers te vergroten.
 • Communicatievaardigheden: Effectieve communicatie is essentieel voor een change manager. Ze moeten in staat zijn om helder en overtuigend te communiceren met verschillende belanghebbenden, zoals leidinggevenden, medewerkers en teams. Ze moeten in staat zijn om de voordelen en de noodzaak van de verandering duidelijk uit te leggen, vragen en zorgen te adresseren en een open en transparante communicatiestroom te onderhouden gedurende het hele veranderingsproces.
 • Stakeholdermanagement: Een change manager werkt met diverse belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. Ze moeten in staat zijn om relaties op te bouwen, vertrouwen te winnen en samenwerking te bevorderen. Ze moeten in staat zijn om de behoeften en verwachtingen van verschillende belanghebbenden te begrijpen en af te wegen en hen te betrekken bij het veranderingsproces. Effectief stakeholdermanagement helpt bij het creëren van draagvlak en het overwinnen van weerstand.
 • Analytische vaardigheden: Een change manager moet in staat zijn om complexe situaties te analyseren, problemen te identificeren en oplossingen te ontwikkelen. Ze moeten in staat zijn om data en informatie te verzamelen en te analyseren om inzicht te krijgen in de huidige toestand van de organisatie en de impact van de verandering. Ze moeten ook in staat zijn om risico's te evalueren en passende maatregelen te nemen om deze te beheersen.
 • Leiderschap: Een change manager moet leiderschapsvaardigheden bezitten om effectief te kunnen navigeren door veranderingen. Ze moeten in staat zijn om anderen te inspireren, te motiveren en te begeleiden tijdens het veranderingsproces. Ze moeten in staat zijn om richting te geven, beslissingen te nemen en mensen te mobiliseren om samen te werken aan het gemeenschappelijke doel van de verandering.


Deze experts kunnen je alles over vertellen over hun ervaringen als Change manager

Foto Luc Gyns
Luc Gyns
Bert
Bert Van Weyenberge
Luc Geukens
Luc Geukens
Herbert
Herbert Van de Poel
Bram Van Handenhoven
Bram Van Handenhoven

Ontdek referenties waarbij een SiRCLE Change manager het verschil maakte

Microsoft teams samenwerken
User adoption en gebruikersmaximalisatie van Microsoft teams en O365
ICMM20220905
Digitale transformatie naar O365 bij ICMM-CIMM

Kan jouw projectteam een Change manager gebruiken?

Elke uitdaging is uniek, onze aanpak is maatwerk. Wij luisteren graag naar jouw specifieke eisen om de best mogelijke expert voor te stellen

Andere project- en interim management profielen bij SiRCLE

Een business analist analyseert bedrijfsprocessen en data om waardevolle inzichten te leveren en oplossingen te identificeren die de organisatie helpen groeien.

Een business architect ontwerpt de blauwdruk van de bedrijfsstrategie en -structuur, waarbij hij/zij de missie van de organisatie vertaalt naar concrete doelen en actieplannen.

Een digital transformation manager leidt de digitale transformatie-inspanningen van de organisatie, waarbij hij/zij innovatieve technologieën en strategieën implementeert om concurrentievoordeel te behalen.

Een enterprise architect ontwerpt de IT-infrastructuur en -systemen van een organisatie op een holistische manier, zodat ze goed op elkaar aansluiten en de bedrijfsdoelen ondersteunen.

Een functioneel analist analyseert de behoeften van gebruikers en vertaalt deze naar duidelijke specificaties voor software- en systeemontwikkeling.

Een go-2-market manager ontwikkelt en implementeert strategieën om producten en diensten succesvol op de markt te brengen en nieuwe kansen te benutten.

Een incident manager coördineert de reactie op incidenten en zorgt ervoor dat de juiste maatregelen worden genomen om de impact te minimaliseren en snel te herstellen.

Een PMO (Project Management Office) ondersteunt en faciliteert projecten en programma's binnen de organisatie, waarbij hij/zij best practices, processen en rapportage implementeert.

Een proces analyst analyseert bedrijfsprocessen om inefficiënties te identificeren en optimalisatievoorstellen te doen voor verbeterde prestaties.

Een product owner is verantwoordelijk voor het definiëren van de productvisie, het prioriteren van taken en het waarborgen van de maximale waarde van het product voor de klanten.

Een program manager beheert complexe programma's, stuurt verschillende projecten aan en zorgt ervoor dat ze naadloos samenwerken om strategische doelstellingen te bereiken.

Een project manager leidt succesvolle projecten van begin tot eind, waarbij hij/zij teams motiveert en doelen behaalt binnen de gestelde tijd en budgetten.

Een recruitment consultant helpt organisaties bij het vinden van de juiste talenten door effectieve wervingsstrategieën te ontwikkelen en kandidaten te matchen met passende functies.

Een scrum master faciliteert het Scrum-proces, stimuleert zelforganisatie binnen het team en zorgt voor een vlotte en effectieve ontwikkeling van producten.

Een service delivery manager zorgt ervoor dat diensten aan klanten worden geleverd volgens overeengekomen SLA's en KPI's, waarbij hij/zij de klanttevredenheid en operationele efficiëntie bewaakt.

Kan jouw projectteam een Change manager gebruiken?

Elke uitdaging is uniek, onze aanpak is maatwerk. Wij luisteren graag naar jouw specifieke eisen om de best mogelijke expert voor te stellen

Kom naar het gratis
Open SiRCLE event

Een mix van klantencases,
inspiratie uit lopende projecten,
netwerken met klanten en consultants
bij een hapje en drankje.

13 juni 2024 – 19:00 – 21:30
Download jouw zomerlectuur nu gratis en lees alles over de 11 grootste mythes over change management.

Stay in the SiRCLE

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang elke maand enkele referenties en inspiratie voor jouw volgende veranderingsproject. 

SiRCLE maakt gebruik van cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Door onze website te gebruiken, stem je in met alle cookies in overeenstemming met onze Cookie Policy