Program manager

Een program manager beheert complexe programma's, stuurt verschillende projecten aan en zorgt ervoor dat ze naadloos samenwerken om strategische doelstellingen te bereiken.

Een dag in het leven van een SiRCLE Program manager

De programmamanager of program manager verliest nooit zijn of haar doelen uit het oog. Het draait in deze rol om het verenigen van verschillende projecten, zodat de beoogde – en vaak complexe – bedrijfsdoelstellingen worden behaald. Hij stemt daarbij de risico's, de timing, de scope en budgetten van de onderliggende projecten voortdurend op elkaar af.

Een programma bestaat uit meerdere aan elkaar gerelateerde projecten. Het draait bij al die afzonderlijke projecten om het realiseren van een concreet en afgerond product. Bij een programma draait het om een of meerdere complexe doelstellingen die behaald moeten worden. Een vast gegeven is dat de doelstelling niet behaald kan worden dankzij slechts één project: er zijn meerdere, aan elkaar gerelateerde projecten nodig om die grotere doelstelling te behalen. Precies daarom is er een programmamanager nodig: iemand die ervoor zorgt dat al die projecten samen leiden tot het behalen van de centrale, overall doelstelling.

Wat je doet

 • Je ontwikkelt en beheert een overkoepelende visie voor het programma, waarbij je de samenhang tussen verschillende projecten bewaakt.
 • Je identificeert en beheert risico's en afhankelijkheden tussen projecten om de programmaresultaten te waarborgen.
 • Je zorgt voor een effectieve communicatie met belanghebbenden op programma-niveau en rapporteert over de voortgang en prestaties.
 • Je ondersteunt en coacht projectmanagers en teams bij het bereiken van hun doelen en oplossen van uitdagingen.
 • Je bewaakt en beheert het programma budget en zorgt voor optimale resource allocatie.
 • Je evalueert de prestaties en effectiviteit van het programma en implementeert verbeteringen waar nodig.
 • Je werkt nauw samen met het management om strategische doelstellingen te definiëren en af te stemmen op het programma.

Wat je kent en kunt

 • Programmabeheer: Een Program Manager moet uitgebreide kennis hebben van programmabeheerpraktijken en -processen. Ze moeten in staat zijn om programma's te definiëren, de doelstellingen vast te stellen en de voortgang te bewaken om ervoor te zorgen dat de beoogde resultaten worden behaald.
 • Stakeholdermanagement: Program Managers hebben te maken met een breed scala aan belanghebbenden, zowel intern als extern. Ze moeten in staat zijn om effectief te communiceren en relaties op te bouwen met belanghebbenden op verschillende niveaus, om ervoor te zorgen dat alle partijen betrokken en geïnformeerd blijven.
 • Risicobeheer: Program Managers moeten risico's identificeren en beheren die van invloed kunnen zijn op de programma's en projecten. Ze moeten in staat zijn om risico's te evalueren, mitigerende maatregelen te implementeren en te zorgen voor een effectieve risicobewaking gedurende het hele programma.
 • Leiderschap: Een Program Manager speelt een cruciale leiderschapsrol in het beheren van programma's en het inspireren van projectteams. Ze moeten in staat zijn om teams te motiveren, te begeleiden en te ondersteunen om de doelstellingen van het programma te bereiken.
 • Communicatievaardigheden: Effectieve communicatie is essentieel voor een Program Manager om de voortgang, uitdagingen en resultaten van programma's duidelijk te communiceren aan belanghebbenden. Ze moeten in staat zijn om complexe informatie te presenteren op een begrijpelijke en overtuigende manier.

Deze experts kunnen je alles over vertellen over hun ervaringen als Program manager

Luc Geukens
Luc Geukens
Bram Van Handenhoven
Bram Van Handenhoven

Ontdek referenties waarbij een SiRCLE Program manager het verschil maakte

Compass Header Image
Reconnect – Recommerce Go-To-Market bij Compass Group
Ontwerp-zonder-titel-96
Nieuwe leveringsdienst ‘boodschappen aan huis’ bij bpost

Kan jouw projectteam een Program manager gebruiken?

Elke uitdaging is uniek, onze aanpak is maatwerk. Wij luisteren graag naar jouw specifieke eisen om de best mogelijke expert voor te stellen

Andere project- en interim management profielen bij SiRCLE

Een business analist analyseert bedrijfsprocessen en data om waardevolle inzichten te leveren en oplossingen te identificeren die de organisatie helpen groeien.

Een business architect ontwerpt de blauwdruk van de bedrijfsstrategie en -structuur, waarbij hij/zij de missie van de organisatie vertaalt naar concrete doelen en actieplannen.

Een change manager begeleidt organisatorische veranderingen, waarbij hij/zij de impact op mensen en processen beheert en een soepele transitie faciliteert.

Een digital transformation manager leidt de digitale transformatie-inspanningen van de organisatie, waarbij hij/zij innovatieve technologieën en strategieën implementeert om concurrentievoordeel te behalen.

Een enterprise architect ontwerpt de IT-infrastructuur en -systemen van een organisatie op een holistische manier, zodat ze goed op elkaar aansluiten en de bedrijfsdoelen ondersteunen.

Een functioneel analist analyseert de behoeften van gebruikers en vertaalt deze naar duidelijke specificaties voor software- en systeemontwikkeling.

Een go-2-market manager ontwikkelt en implementeert strategieën om producten en diensten succesvol op de markt te brengen en nieuwe kansen te benutten.

Een incident manager coördineert de reactie op incidenten en zorgt ervoor dat de juiste maatregelen worden genomen om de impact te minimaliseren en snel te herstellen.

Een PMO (Project Management Office) ondersteunt en faciliteert projecten en programma's binnen de organisatie, waarbij hij/zij best practices, processen en rapportage implementeert.

Een proces analyst analyseert bedrijfsprocessen om inefficiënties te identificeren en optimalisatievoorstellen te doen voor verbeterde prestaties.

Een product owner is verantwoordelijk voor het definiëren van de productvisie, het prioriteren van taken en het waarborgen van de maximale waarde van het product voor de klanten.

Een project manager leidt succesvolle projecten van begin tot eind, waarbij hij/zij teams motiveert en doelen behaalt binnen de gestelde tijd en budgetten.

Een recruitment consultant helpt organisaties bij het vinden van de juiste talenten door effectieve wervingsstrategieën te ontwikkelen en kandidaten te matchen met passende functies.

Een scrum master faciliteert het Scrum-proces, stimuleert zelforganisatie binnen het team en zorgt voor een vlotte en effectieve ontwikkeling van producten.

Een service delivery manager zorgt ervoor dat diensten aan klanten worden geleverd volgens overeengekomen SLA's en KPI's, waarbij hij/zij de klanttevredenheid en operationele efficiëntie bewaakt.

Kan jouw projectteam een Program manager gebruiken?

Elke uitdaging is uniek, onze aanpak is maatwerk. Wij luisteren graag naar jouw specifieke eisen om de best mogelijke expert voor te stellen

Download jouw zomerlectuur nu gratis en lees alles over de 11 grootste mythes over change management.

Stay in the SiRCLE

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang elke maand enkele referenties en inspiratie voor jouw volgende veranderingsproject. 

SiRCLE maakt gebruik van cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Door onze website te gebruiken, stem je in met alle cookies in overeenstemming met onze Cookie Policy