Service Delivery Manager

Een service delivery manager zorgt ervoor dat diensten aan klanten worden geleverd volgens overeengekomen SLA's en KPI's, waarbij hij/zij de klanttevredenheid en operationele efficiëntie bewaakt.

Een dag in het leven van een SiRCLE Service Delivery Manager

Een service delivery manager is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit en het succesvol leveren van IT-diensten aan klanten of interne gebruikers. Ze coördineren en beheren de verschillende aspecten van de dienstverlening, zoals incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingsbeheer en service level management. De service delivery manager werkt nauw samen met klanten, leveranciers en interne teams om ervoor te zorgen dat de geleverde diensten voldoen aan de verwachtingen en de overeengekomen service level agreements (SLA's).

Wat je doet

 • Je zorgt voor een optimale service delivery aan klanten, waarbij je ervoor zorgt dat aan alle SLA's en KPI's wordt voldaan.
 • Je monitort de klanttevredenheid en initieert acties om deze te verbeteren.
 • Je coördineert en faciliteert regelmatige servicereviews met klanten om de prestaties te evalueren en toekomstige behoeften te bespreken.
 • Je werkt samen met interne teams om de dienstverlening te optimaliseren en continue verbetering te stimuleren.
 • Je stuurt incident- en probleembeheerprocessen aan om snel en effectief te reageren op klantbehoeften.
 • Je rapporteert over de prestaties van de service delivery aan het management en belanghebbenden.
 • Je identificeert nieuwe kansen voor diensten en voert marktonderzoek uit om concurrentievoordeel te behouden.

Wat je kent en kunt

 • Klantgerichtheid: Het vermogen om de behoeften van klanten te begrijpen, te anticiperen op hun verwachtingen en de dienstverlening dienovereenkomstig af te stemmen.
 • Probleemoplossend vermogen: Het vermogen om snel en effectief problemen en incidenten op te lossen, en proactieve maatregelen te nemen om toekomstige incidenten te voorkomen.
 • Communicatieve vaardigheden: Het vermogen om effectief te communiceren met zowel klanten als interne teams, en om technische informatie op een begrijpelijke manier over te brengen.
 • Leiderschap: Het vermogen om teams te leiden, te motiveren en te inspireren om gezamenlijke doelen te bereiken.
 • Procesmanagement: Een grondig begrip van ITIL-processen en het vermogen om deze processen effectief toe te passen en te beheren om een soepele dienstverlening te waarborgen.

Ontdek referenties waarbij een SiRCLE Service Delivery Manager het verschil maakte

Kan jouw projectteam een Service Delivery Manager gebruiken?

Elke uitdaging is uniek, onze aanpak is maatwerk. Wij luisteren graag naar jouw specifieke eisen om de best mogelijke expert voor te stellen

Andere project- en interim management profielen bij SiRCLE

Een business analist analyseert bedrijfsprocessen en data om waardevolle inzichten te leveren en oplossingen te identificeren die de organisatie helpen groeien.

Een business architect ontwerpt de blauwdruk van de bedrijfsstrategie en -structuur, waarbij hij/zij de missie van de organisatie vertaalt naar concrete doelen en actieplannen.

Een change manager begeleidt organisatorische veranderingen, waarbij hij/zij de impact op mensen en processen beheert en een soepele transitie faciliteert.

Een digital transformation manager leidt de digitale transformatie-inspanningen van de organisatie, waarbij hij/zij innovatieve technologieën en strategieën implementeert om concurrentievoordeel te behalen.

Een enterprise architect ontwerpt de IT-infrastructuur en -systemen van een organisatie op een holistische manier, zodat ze goed op elkaar aansluiten en de bedrijfsdoelen ondersteunen.

Een functioneel analist analyseert de behoeften van gebruikers en vertaalt deze naar duidelijke specificaties voor software- en systeemontwikkeling.

Een go-2-market manager ontwikkelt en implementeert strategieën om producten en diensten succesvol op de markt te brengen en nieuwe kansen te benutten.

Een incident manager coördineert de reactie op incidenten en zorgt ervoor dat de juiste maatregelen worden genomen om de impact te minimaliseren en snel te herstellen.

Een PMO (Project Management Office) ondersteunt en faciliteert projecten en programma's binnen de organisatie, waarbij hij/zij best practices, processen en rapportage implementeert.

Een proces analyst analyseert bedrijfsprocessen om inefficiënties te identificeren en optimalisatievoorstellen te doen voor verbeterde prestaties.

Een product owner is verantwoordelijk voor het definiëren van de productvisie, het prioriteren van taken en het waarborgen van de maximale waarde van het product voor de klanten.

Een program manager beheert complexe programma's, stuurt verschillende projecten aan en zorgt ervoor dat ze naadloos samenwerken om strategische doelstellingen te bereiken.

Een project manager leidt succesvolle projecten van begin tot eind, waarbij hij/zij teams motiveert en doelen behaalt binnen de gestelde tijd en budgetten.

Een recruitment consultant helpt organisaties bij het vinden van de juiste talenten door effectieve wervingsstrategieën te ontwikkelen en kandidaten te matchen met passende functies.

Een scrum master faciliteert het Scrum-proces, stimuleert zelforganisatie binnen het team en zorgt voor een vlotte en effectieve ontwikkeling van producten.

Kan jouw projectteam een Service Delivery Manager gebruiken?

Elke uitdaging is uniek, onze aanpak is maatwerk. Wij luisteren graag naar jouw specifieke eisen om de best mogelijke expert voor te stellen

Kom naar het gratis
Open SiRCLE event

Een mix van klantencases,
inspiratie uit lopende projecten,
netwerken met klanten en consultants
bij een hapje en drankje.

13 juni 2024 – 19:00 – 21:30
Download jouw zomerlectuur nu gratis en lees alles over de 11 grootste mythes over change management.

Stay in the SiRCLE

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang elke maand enkele referenties en inspiratie voor jouw volgende veranderingsproject. 

SiRCLE maakt gebruik van cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Door onze website te gebruiken, stem je in met alle cookies in overeenstemming met onze Cookie Policy