Scrum master

Een scrum master faciliteert het Scrum-proces, stimuleert zelforganisatie binnen het team en zorgt voor een vlotte en effectieve ontwikkeling van producten.

Een dag in het leven van een SiRCLE Scrum master

De Scrum Master is de dienende leider (servant leadership) en de coach van het scrum team.

De scrum master ondersteunt het scrum team:

 • bij de toepassing van de Agile-processen.
 • in zijn ontwikkelingsopdracht en
 • bij het oplossen van incidenten.
 • bij het uitschakelen van blokkerende elementen en
 • bevordert de dynamiek van het scrum team om het performant en autonoom te maken (in zijn interne organisatie en zijn intern beheer) op grond van de Agile-praktijk
 • bij het versterken van de regels van de Agile-processen en de afspraken die het scrum team bepaalt
 • bij het tot stand komen van een zeer performant scrum team door het scrum team ertoe aan te zetten initiatieven te nemen ter bevordering van de dynamiek, de teamgeest en de prestaties
 • door de fundamentele sleutelrol in te vullen van mentor in het scrum team, in het beheer van de interpersoonlijke conflicten en in de ontwikkelingsmogelijkheden vanelk individu.

Wat je doet

 • Je faciliteert en begeleidt het Scrum-proces, inclusief sprintplanning, dagelijkse stand-ups en sprint reviews.
 • Je zorgt ervoor dat het ontwikkelteam zich aan de Scrum-regels en -praktijken houdt.
 • Je verwijdert obstakels die het ontwikkelteam kunnen belemmeren in hun werkzaamheden.
 • Je bevordert een cultuur van transparantie en samenwerking binnen het Scrum-team.
 • Je helpt het team bij het identificeren en implementeren van continue verbeteringen.
 • Je faciliteert retrospectives om lessen uit het verleden te trekken en het team te ondersteunen bij het behalen van betere resultaten.
 • Je fungeert als klankbord en coach voor het team en stimuleert zelforganisatie en eigenaarschap.

Wat je kent en kunt

 • Agile/Scrum-expertise: Een Scrum Master moet een grondig begrip hebben van Agile-methodologieën en Scrum-praktijken. Ze moeten in staat zijn om het Agile-framework te implementeren, de rollen en verantwoordelijkheden van het team te begeleiden en ervoor te zorgen dat het team zich houdt aan de Agile-waarden en principes.
 • Facilitatie en samenwerking: Een Scrum Master moet uitstekende facilitatievaardigheden hebben om effectieve vergaderingen en workshops te leiden. Ze moeten het team in staat stellen om samen te werken, kennis te delen en beslissingen te nemen op een constructieve en collaboratieve manier.
 • Probleemoplossing: Een Scrum Master moet vaardig zijn in het identificeren en oplossen van problemen en obstakels die het team kunnen belemmeren. Ze moeten in staat zijn om conflicten aan te pakken, knelpunten te verwijderen en oplossingen te vinden die het team helpen om efficiënter te werken.
 • Coachend leiderschap: Een Scrum Master vervult een coachende rol om het team te begeleiden en te ondersteunen bij het toepassen van Agile-methodologieën. Ze moeten in staat zijn om het team te motiveren, feedback te geven, vaardigheden te ontwikkelen en een cultuur van continu leren te bevorderen.
 • Communicatievaardigheden: Een Scrum Master moet uitstekende communicatievaardigheden hebben om effectief te kunnen communiceren met het ontwikkelingsteam, belanghebbenden en andere Scrum Masters. Ze moeten in staat zijn om complexe concepten duidelijk uit te leggen, informatie te delen en open communicatie binnen het team te bevorderen.


Deze experts kunnen je alles over vertellen over hun ervaringen als Scrum master

Bram Van Handenhoven
Bram Van Handenhoven

Ontdek referenties waarbij een SiRCLE Scrum master het verschil maakte

Agentschap Natuur en bos
Agile werken in een niet-IT context bij Agentschap Natuur & Bos
355846-digipolis2-6d03d2-original-1591263261
Sirius Projectbeheer bij Groep Gent

Kan jouw projectteam een Scrum master gebruiken?

Elke uitdaging is uniek, onze aanpak is maatwerk. Wij luisteren graag naar jouw specifieke eisen om de best mogelijke expert voor te stellen

Andere project- en interim management profielen bij SiRCLE

Een business analist analyseert bedrijfsprocessen en data om waardevolle inzichten te leveren en oplossingen te identificeren die de organisatie helpen groeien.

Een business architect ontwerpt de blauwdruk van de bedrijfsstrategie en -structuur, waarbij hij/zij de missie van de organisatie vertaalt naar concrete doelen en actieplannen.

Een change manager begeleidt organisatorische veranderingen, waarbij hij/zij de impact op mensen en processen beheert en een soepele transitie faciliteert.

Een digital transformation manager leidt de digitale transformatie-inspanningen van de organisatie, waarbij hij/zij innovatieve technologieën en strategieën implementeert om concurrentievoordeel te behalen.

Een enterprise architect ontwerpt de IT-infrastructuur en -systemen van een organisatie op een holistische manier, zodat ze goed op elkaar aansluiten en de bedrijfsdoelen ondersteunen.

Een functioneel analist analyseert de behoeften van gebruikers en vertaalt deze naar duidelijke specificaties voor software- en systeemontwikkeling.

Een go-2-market manager ontwikkelt en implementeert strategieën om producten en diensten succesvol op de markt te brengen en nieuwe kansen te benutten.

Een incident manager coördineert de reactie op incidenten en zorgt ervoor dat de juiste maatregelen worden genomen om de impact te minimaliseren en snel te herstellen.

Een PMO (Project Management Office) ondersteunt en faciliteert projecten en programma's binnen de organisatie, waarbij hij/zij best practices, processen en rapportage implementeert.

Een proces analyst analyseert bedrijfsprocessen om inefficiënties te identificeren en optimalisatievoorstellen te doen voor verbeterde prestaties.

Een product owner is verantwoordelijk voor het definiëren van de productvisie, het prioriteren van taken en het waarborgen van de maximale waarde van het product voor de klanten.

Een program manager beheert complexe programma's, stuurt verschillende projecten aan en zorgt ervoor dat ze naadloos samenwerken om strategische doelstellingen te bereiken.

Een project manager leidt succesvolle projecten van begin tot eind, waarbij hij/zij teams motiveert en doelen behaalt binnen de gestelde tijd en budgetten.

Een recruitment consultant helpt organisaties bij het vinden van de juiste talenten door effectieve wervingsstrategieën te ontwikkelen en kandidaten te matchen met passende functies.

Een service delivery manager zorgt ervoor dat diensten aan klanten worden geleverd volgens overeengekomen SLA's en KPI's, waarbij hij/zij de klanttevredenheid en operationele efficiëntie bewaakt.

Kan jouw projectteam een Scrum master gebruiken?

Elke uitdaging is uniek, onze aanpak is maatwerk. Wij luisteren graag naar jouw specifieke eisen om de best mogelijke expert voor te stellen

Download jouw zomerlectuur nu gratis en lees alles over de 11 grootste mythes over change management.

Stay in the SiRCLE

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang elke maand enkele referenties en inspiratie voor jouw volgende veranderingsproject. 

SiRCLE maakt gebruik van cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Door onze website te gebruiken, stem je in met alle cookies in overeenstemming met onze Cookie Policy